Marketing en Verkoop

Bij De Groot en Slot vinden we het essentieel om goed en veelvuldig contact te hebben met de markt. Met de telers uiteraard, maar zeker ook met pakstations, industriële verwerkers, handelaren en supermarktketens. Willen we toegevoegde waarde leveren, dan is luisteren naar de markt en eindgebruikers de eerste vereiste. Op die manier kunnen we rassen ontwikkelen die gemakkelijk hun weg vinden naar alle marktpartijen en de consument.