Project: Schooltuinen in Niger

De Groot en Slot ondersteunt een schooltuinenproject in het Afrikaanse land Niger. In dit project worden bij scholen groentetuinen aangelegd. Nigerese leerlingen zijn zelf ook betrokken bij het telen van de groente en steken hier direct iets van op. Het voedsel is bestemd voor de leerlingen van de school. Veel kinderen komen uit een arm gezin waar niet genoeg voedsel is. Door het project krijgen de kinderen eten op school. Voor hun ouders is dat een stimulans om ze naar school te blijven sturen. Het versterkt hun kansen op een betere toekomst. Sinds het schooljaar 2007-2008 heeft de FCMN-NIYA (tuinbouworganisatie te Niger) met steun van Agriterra zestig schooltuinen op verschillende (lage) scholen opgericht in het district Gotheye.

De doelstellingen van dit initiatief waren:

  1. De kinderen al op vroege leeftijd kennis laten maken met tuinieren.
  2. Het verbeteren van voeding door het versterken van de voedingswaarde van groente die geproduceerd wordt.
  3. Door de verkoop van groente en fruit vanuit de eigen schooltuin inkomsten genereren. De opbrengst kan gebruikt worden om uitgaven van de school te betalen.

In maart 2008 werd een eerste missie betreffende de schooltuinen uitgevoerd. Tijdens de evaluatie van deze missie zijn er een aantal problemen naar voren gekomen die in onderstaande punten kort samen worden gevat:

  • Een gering aantal scholieren als gevolg van grote afstanden tussen scholen en dorpen van de ouders plus een gebrek aan pleegzorg.
  • Een grote mate van schoolverlaters tijdens de schoolperiode, hierdoor ontstaat een probleem in de beroepspraktijk.
  • Een slechte beheersing van productietechnieken betreffende teelt van groente door de leerlingen.

Als gevolg van deze problematiek is besloten door FCMN-NIYA samen met Agriterra, ZLTO en De Groot en Slot te werken voor het realiseren van meer schooltuinen en schoolkantines. De begunstigde scholen zullen gefinancierd en ondersteund worden om de schooltuinen en schoolkantines te realiseren.

Wilt u een donatie aan dit project doen?
Dit kunt u doen via rekeningnummer 1113.00.177 (buiten Nederland: IBAN Nummer NL65RABO0111300177 / BIC Nummer RABONL2U) op naam van De Groot en Slot B.V. inzake Schooltuinenproject.

Meer weten over Agriterra?
Voor meer informatie over Agriterra kunt u terecht op www.agriterra.org. Via deze site kunt u zich abonneren op onze digitale nieuwsbrief (E-zine). Of stuur een briefje met uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres naar: Agriterra, Postbus 158, 6800 AD Arnhem. Bellen (026-4455445) of e-mailen (communicatie@agriterra.org) kan natuurlijk ook.