Project: Seed Valley

In 2008 hebben de Noord-Hollandse zaadbedrijven (en daaraan nauw verbonden bedrijven) het project 'Seed Valley' gestart, waarbij wordt samengewerkt op het gebied van imago, onderwijs en kennis. Ook De Groot en Slot maakt deel uit van Seed Valley. Met Seed Valley wordt het gebied in Noord-Holland tussen Enkhuizen en Warmenhuizen bedoeld. In dit gebied zijn tientallen bedrijven gevestigd die zijn gespecialiseerd in de veredeling, productie en verkoop van hoogwaardige zaden en plantaardig uitgangsmateriaal. Tot dit cluster behoren ook leveranciers van diensten en machines die specifiek zijn voor de zaadsector.

Missie van de samenwerking in Seed Valley is versterking van de economische positie en verankering van het cluster in Noord-Holland. Dat wil stichting Seed Valley bereiken door te investeren in haar imago, de instroom van vakbekwame arbeidskrachten, innovatie en kennisdeling. Eenentwintig bedrijven richten de gezamenlijke blik op de toekomst en willen Seed Valley neerzetten als een duurzame, vitale, hoogwaardige en innovatieve bedrijfstak. Een boeiende sector om in te werken, met een grote bijdrage aan de economie, in een aantrekkelijke leefomgeving.

 

Voor meer informatie: www.seedvalley.nl