28-01-2018

Eerste bijeenkomst club VoorUItstrevend in 2018

Op 18 januari jl. trof de club VoorUItstrevend elkaar voor de eerste keer in 2018. Het overgrote deel van de leden was hierbij aanwezig. Henk de Vlieger van Van Iperen was uitgenodigd als gastspreker. Op het programma stond o.a. het gezamenlijk beoordelen van de bewaarproef en het vaststellen van de verdere activiteiten voor 2018.

Henk de Vlieger presenteerde het TT+ (Tien Ton plus) concept van Van Iperen. Dit was een zeer interessante presentatie over de visie op precisielandbouw waarbij een goede interactie plaatsvond tussen presentator en groep. Hierna volgde nog de beoordeling van de bewaarproef. Daarvoor had iedere deelnemende teler een zak uien aangeleverd bij Monie Nieuwdorp om zo de eigen bewaarmethode te vergelijken met die van Monie.

Tenslotte werden de activiteiten besproken die komend jaar door VoorUItstrevend opgepakt gaan worden. Dit zullen o.a. een bezoek zijn aan De Groene Vlieg in combinatie met een veldbezoek en een (tegen)bezoek aan de club ‘UI’tmuntend, die vorig jaar in het zuidwesten nog te gast waren bij VoorUItstrevend.

 Terug